Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy tanieobrusy.pl szanuje oraz przestrzega prywatności jego Użytkowników.
2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez sklep internetowy tanieobrusy.pl prowadzony przez firmę:

VIPRO GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce
NIP: 9591982062

3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Produktów oferowanych przez Serwis, jak i wszystkich korzystających z niego Użytkowników.

II. Definicje

1. Administrator – oznacza sklep internetowy tanieobrusy.pl prowadzony przez firmę: VIPRO GROUP ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Regulamin Sklepu – oznacza regulamin Administratora.
3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
6. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie tanieobrusy.pl.
7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
8. Użytkownik – oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu
i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
9. Dane Użytkownika – oznacza dane Użytkownika, które gromadzi Administrator podczas rejestracji, transakcji zakupu oraz inne dane, które są przez Administratora gromadzone automatycznie.

III. Gromadzone dane Użytkownika

Strona internetowa pod którą dostępny jest sklep internetowy tanieobrusy.pl, proces rejestracji, zakładania konta Użytkownika, logowania się Użytkownika, a także dokonywania zakupów, zabezpieczone jest protokołem SSL (Secure Socket Layer), który daje gwarancję, poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

Dane Użytkownika gromadzone podczas rejestracji w Serwisie

1. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie podaje dane dobrowolnie.
2. Podczas rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Serwisie,  adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), oraz NIP.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z konta Użytkownika przez osoby trzecie.
4. Użytkownik ma prawo weryfikacji, zmiany oraz usunięcia swoich danych.
5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta, co skutkuje trwałym
i nieodwracalnym usunięciem danych Użytkownika z Serwisu.

Dane Użytkownika gromadzone podczas transakcji zakupu w Serwisie

1. Użytkownik, dokonując transakcji zakupu w formie PayPal lub PayU, przechodzi na szyfrowaną stronę, na której dane Użytkownika są gromadzone przez firmę autoryzującą transakcje. Za Politykę Prywatności firmy autoryzującej transakcje Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Dane zbierane przez Administratora podczas transakcji zakupu, tj. imię i nazwisko  (firma), adres oraz NIP są elementem dokumentacji księgowej i dane te nie podlegają zmianie i usunięciu.

Dane Użytkownika gromadzone automatycznie

1. Podczas korzystania z Serwisu automatycznie są gromadzone takie dane Użytkownika jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
2. Podczas korzystania z formy kontaktu z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, gromadzone są takie dane Użytkownika jak: adres e-mail, adres IP. Dane te są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktu
z Użytkownikiem.
3. W przypadku subskrypcji E-biuletynu – Newslettera, Użytkownik podaje wyłącznie adres e-mail. Dane te są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktu z Użytkownikiem. Rezygnacja z subskrypcji E-biuletynu – Newslettera  skutkuje trwałym i nieodwracalnym usunięciem danych Użytkownika z Serwisu.

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są dla Urządzenia Użytkownika bezpieczne. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
2. Pliki Cookies pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika i dostosowanie Serwisu indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
3. Pliki Cookies zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

4. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies „sesyjne” - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Z momentem zakończenia sesji danej przeglądarki zapisane informacje są trwale usuwane
z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies „sesyjnych” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.

b) Cookies „trwałe” („stałe”) - są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika
i pozostają na nich momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies „trwałych” („stałych”) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Skorzystanie przez Użytkownika z tej opcji powoduje, że korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


V. Cele w jakich wykorzystywane są pliki Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji serwisu:
1. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu, jego lokalizację
i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
2. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.;

b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, tj. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności, tj. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;

d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.
2. Zmiany ustawień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej Administratora.
2. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać aktualnie obowiązującej Polityki Prywatności Administratora, zamieszczonej na stronie internetowej Administratora w zakładce Polityka Prywatności.